Arminas MUSE

Arminas MUSE

este din Lituania și este expert în educație și competențe media și informaționale, cu peste 15 ani de experiență. Unul dintre scopurile sale este de a reduce decalajul dintre cercetarea în domeniul educației media, noile tendințe, inovații și educație. Este mereu în căutarea unor noi modalități de a transfera cunoștințele de ultimă oră către profesori și elevi prin dezvoltarea unor instrumente inovatoare (de exemplu, jocul de cărți Check or Cheat, setul de jocuri de evadare „Escape Disinfo”). Recent, a fost expert în cadrul grupului de lucru al Comisiei Europene privind combaterea dezinformării și promovarea educației digitale prin învățământ și cursuri de instruire, precum și în cadrul grupului internațional de experți UNESCO privind revizuirea recomandărilor din 1974 referitoare la educația pentru înțelegere, cooperare și pace la nivel internațional și la educația privind drepturile omului și libertățile fundamentale. În prezent, lucrează în calitate de expert în cadrul ONG-ului Knowledge Economy Forum din Lituania și expert independent la nivel mondial.