34

de programe de instruire organizate de CJI la toate cele trei trepte de învățământ.