Andrei Chistol

Andrei Chistol

Experți 2023
Andrei Chistol este secretar de stat la Ministerul Culturii. A absolvit Institutul de Studii Politice și Relații Internaționale, Facultatea Relații Internaționale - Studii Europene, Licențiat în Relații Internaționale. În calitate de secretar de stat este responsabil pentru sectorul culturii (politici, monitorizare, administrare), domeniul minorităților naționale (documente de politici, programe educaționale, monitorizare) și integrarea europeană (Acordul de asociere, proiecte sectoriale).
Read More
Aneta GONȚA

Aneta GONȚA

Experți 2023
Aneta GONȚA este Doctor în Politologie și Magistru în Jurnalism și Științe ale Comunicării. Lectoră universitară, cercetătoare media, formatoare în domeniul educației media, jurnalistă. Din decembrie 2021- vicepreședintă a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova. Anterior a colaborat cu Asociația Presei Electronice, Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent, Programul Mass-media al Fundației Soros-Moldova, Agora Francophone, Deutsche Welle Akademie ș.a. în diverse proiecte de cercetare și analiză a mass-mediei, proiecte de instruire sau jurnalistice. A fost consultantă la elaborarea manualului pentru cursul opțional „Educație pentru media” pentru treapta liceală, manual elaborat la inițiativa CJI. 
Read More
Monica HALASZI

Monica HALASZI

Experți 2023
Monica HALASZI este din România, fiind profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din Bistrița. Activează în domeniul educației de 30 de ani. Este autoare de programe, manuale și auxiliare școlare, formatoare națională în domenii precum evaluarea, dezvoltarea abilităților de viață, educație media. Din 2014 colaborează cu Centrul pentru Jurnalism Independent din România și face parte din echipa de profesori cu care acesta a implementat programele Predau educație media - Laboratorul de educație și cultură media și Programul de educație media. A coordonat elaborarea programei școlare pentru disciplina opțională Educație digitală și abilități media, aprobată în 2022, prin ordinul ministrului educației. A publicat articole pe teme educaționale în Dilema veche și în Tribuna învățământului și este editorialistă la Școala 9.
Read More
Nicoleta FOTIADE

Nicoleta FOTIADE

Experți 2023
Nicoleta FOTIADE este expertă-formatoare în domeniul educaţiei media și digitale, (co)autoare a mai multor studii de cercetare media și resurse educaționale de educație media, inclusiv a două manuale pentru liceu. Nicoleta lucrează cu profesori, bibliotecari și formatori, dar și cu tineri în proiecte și ateliere de educaţie media de aproape 20 ani. Crede că educația media ar trebui să fie parte integrantă în formarea noastră pe tot parcursul vieții. Este președinta asociației Mediawise Society, co-fondatoare a International Association of Media Education (IAME) și lector asociat la Universitatea din București unde predă cursul ‘Educație, Media și Comunicare’ studenților de la Științele Educației. Nicoleta are licență în Jurnalism și a absolvit University of Westminster din Londra cu un Master în Comunicare.
Read More
Svetlana BABENCO

Svetlana BABENCO

Experți 2023
Svetlana BABENCO este din Ucraina, fiind expertă în domeniul educației media. Activează în calitate de metodistă în cadrul Centrului Educațional și Metodologic de Învățământ Profesional din regiunea Cerkasî, este specializată în domeniul formării personalului didactic în instituțiile de învățământ, inclusiv în domeniul competenței digitale. A participat în calitate de expertă în cadrul multor școli de vară, instruiri, proiecte, forumuri și conferințe despre alfabetizarea media. Este autoare de articole, materiale didactice, manuale etc., care pun accent pe importanța informației și a competenței digitale, în special, pentru profesorii din instituțiile de învățământ. În procesul de instruire Svetlana Babenco folosește instrumente de predare atât tradiționale, cât și inovatoare. Consideră abilitatea de a naviga în spațiul informațional, de a obține informații și de a opera cu acestea în conformitate cu cerințele unei societăți moderne…
Read More
Arminas MUSE

Arminas MUSE

Experți 2023
Arminas MUSE este din Lituania și este expert în educație și competențe media și informaționale, cu peste 15 ani de experiență. Unul dintre scopurile sale este de a reduce decalajul dintre cercetarea în domeniul educației media, noile tendințe, inovații și educație. Este mereu în căutarea unor noi modalități de a transfera cunoștințele de ultimă oră către profesori și elevi prin dezvoltarea unor instrumente inovatoare (de exemplu, jocul de cărți Check or Cheat, setul de jocuri de evadare „Escape Disinfo”). Recent, a fost expert în cadrul grupului de lucru al Comisiei Europene privind combaterea dezinformării și promovarea educației digitale prin învățământ și cursuri de instruire, precum și în cadrul grupului internațional de experți UNESCO privind revizuirea recomandărilor din 1974 referitoare la educația pentru înțelegere, cooperare și pace la nivel internațional și…
Read More
Natalia GRÎU

Natalia GRÎU

Experți 2023
Natalia GRÎU este profesoară de limba și literatura română, grad didactic superior, este autoare de curricula, manuale școlare, ghiduri și suporturi didactice  pentru învăţământul general și profesional tehnic. Este expertă și formatoare în programe educaţionale privind predarea limbilor, integrarea minorităților,  predarea  mass-media în școli și biblioteci, precum  și a disciplinelor STEM. Este coordonatoarea și autoarea primelor manuale digitale din Republica Moldova. Este una dintre autoarele curriculumului şi manualelor Educaţie pentru media, treapta primară, gimnazială şi liceală, elaborate de Centrul pentru Jurnalism Independent. 
Read More
Loretta HANDRABURA

Loretta HANDRABURA

Experți 2023
Loretta HANDRABURA este dr., conf. univ., militantă pentru drepturile omului și parteneriat de gen în viața publică și privată. Promotoare a noilor tipuri de educație, impuse de realitățile socio-economice și culturale, cum ar fi educație pentru acceptarea alterității, educație pentru șanse egale, educație electorală și, desigur, educație pentru media. Este una dintre autoarele curriculumului şi manualelor Educaţie pentru media, treapta primară, gimnazială şi liceală, elaborate de Centrul pentru Jurnalism Independent.
Read More
Bahia ALBRECHT

Bahia ALBRECHT

Experți 2023
Bahia ALBRECHT este din Germania, fiind expertă în domeniul digital, cu o experiență de șase ani în cadrul DW Akademie. Cu studii în relații internaționale și educație, se focusează pe interconexiunea dintre drepturile omului și tehnologie. Cele mai recente subiecte de cercetare ale Bahiei Albrecht vizează Inteligența Artificială (AI) și reglementarea acestor noi tehnologii, realitatea extinsă (XR), combaterea autoritarismului digital și înțelegerea fragmentării internetului.
Read More
Valentina OLARU

Valentina OLARU

Experți 2023
Valentina OLARU  este secretară de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Este doctor în științe pedagogice și deține titlul de master în Știinţe ale educaţiei. Are o experiență de peste 30 de ani în sistemul educațional, fiind directoare adjunctă și directoare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Chișinău. A fost expertă în cadrul mai multor programe și coautoare a studiilor de dezvoltare a domeniului educației din Republica Moldova. Valentina Olaru are experiență în ceea ce privește elaborarea și implementarea documentelor de politici educaționale. Este autoare de curriculă națională, programe de examen, precum și programe de formare a cadrelor didactice. 
Read More